Voorbeelden van taken/diensten van een onafhankelijk mantelzorgmakelaar


 • Algemene voorzieningen uitzoeken/aanvragen
 • Indicatie begeleiden voor een WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) aanvraag
 • Indicatie aanvragen voor WLZ (Wet Langdurige Zorg)
 • Aanvragen voor jongeren begeleiden (Jeugdwet)
 • Ondersteuning bieden bij de aanvraag PGB (Persoons Gebonden Budget)
 • Zorgovereenkomsten checken en bijsturen
 • Helpen bij de zoektocht naar passende hulpverleners
 • Uitzoeken en aanvragen van Respijtzorg (vervangende mantelzorg door logeeropvang ed
 • Uitzoeken naar mogelijkheden tot inzet vrijwilligers


 • Netwerkversterking van de mantelzorger en zorgvrager
 • Contact maken met lotgenoten en contactpunten Mantelzorg
 • Het uitzoeken naar mogelijkheden voor inzet hulpmiddelen
 • Berekenen eigen bijdragen 
 • Onderzoeken naar de mogelijkheden van een Mantelzorgwoning. 
 • Inzet van een professional voor informatie en begeleiding ziekte
 • Uitzoeken wat nodig is op de werkvloer, eventueel gesprek met werkgever samen met mantelzorger
 • Het bieden van een luisterend oor
De mantelzorgmakelaar
Regelt, informeert en ontzorgt.
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn